Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 2. adventní týden  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
8.12.2018Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

2. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za Marií Červenou
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
za paní Annu Caisovou a Annu Adamovou ze mlýna
Středa12. prosince
18:00 hod.fara Žleby
za farníky
Pátek14. prosincesv. Jana od Kříže
17:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
předvánoční koncert dětí ZŠ Potěhy - výtěžek koncertu na opravy kostela
Sobota15. prosince
16:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za Jiřinu Kašíkovu a Vladislava Netáhla, jejich rodiny, ošetřovatele a duše v očistci

3. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle16. prosince3. neděle adventní
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebystředaod 17:30 hodin
Potěhysobotaod 15:30 hodin
Licoměřiceneděleod 10:40 hodin

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: CÍL
Bůh před nás staví velmi vysoké cíle - ale jen tehdy, když o sobě nesmýšlíme příliš vysoko.
neznámý autor
(c) 2005-2018 Farnost Žleby