Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 8. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
26.5.2023O farnosti
Na těchto stránkách bychom se chtěli podělit se všemi o to, čím žlebská farnost žije. Budeme usilovat o to, aby tyto stránky byly stále aktuální a napomáhaly našim vzájemným kontaktům. Kromě jiného je možné na nich najít přehled pravidelných i aktuálních činností farnosti a prostřednictvím e-mailové pošty je možné se dotázat na další podrobnosti.
S přáním Božího požehnání P. Josef Pikhart, duchovní správce.

Z římskokatolické farnosti Žleby jsou spravovány
------------------------------------------------------------------------------
farnost Žleby
administrátor
a filiální kostely Licoměřice, Okřesaneč, Horky,

Potěhy, Bratčice, Přibyslavice a kaple Schořov
farnost Zbyslav
administrátor excurrendo
a filiální kostel v Bílém Podolí
(c) 2005-2023 Farnost Žleby