Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 25. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
23.9.2020Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

26. týden v mezidobí
Neděle27. září26. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za farníky
11:00 hod.kostel sv. Václava Bratčice
Slavnost posvěcení kostela
Pondělí28. záříSlavnost Sv. Václava
10:00 hod.kostel sv. Václava Horky
POUTNÍ mše za Václava a Růženu a za Josefa a Marii

27. týden v mezidobí
Neděle4. října27. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za Františka Nováka, manželku Annu, jejich rodiče a sourozence, syna Františka Zdeňka, dceru Miloslavu, zetě a vnuka
11:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za dceru za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka

(c) 2005-2020 Farnost Žleby