Farnost Žleby
Dnes: sv. Pia z Pietrelciny, 24. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
23.9.2017Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

25. týden v mezidobí
Neděle24. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
Poutní za rodiny Dvořákovu a Volencovu
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Čtvrtek28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod.kostel sv. Václava Horky
poutní za osadníky
Sobota30. zářísv. Jeronýma
16:00 hod.kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav
KONCERT akordeonového orchestru \"POHODA\" ZUŠ Havlíčkův Brod - řídí Ivana Laštovičková

26. týden v mezidobí
Neděle1. října26. neděle v mezidobí
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za rodiče a prarodiče Kosovy a jejich dceru Danielu
9:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
na dobrý úmysl
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
eucharistická oběť

(c) 2005-2017 Farnost Žleby