Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Marie z Vianneye, 18. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
3.8.2020Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

19. týden v mezidobí
Neděle9. srpna19. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za Dr. Geryka, rodinu Mottlovu a Horkých
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod.kostel sv. Václava Horky
na úmysl dárce
Pátek14. srpnasv. Maxmiliána Marie Kolbeho
18:00 hod.kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč
bohoslužba slova z vigilie slavnost Nanebevzetí PM (P. Minář)

20. týden v mezidobí
Neděle16. srpna20. neděle v mezidobí
9:30 hod.kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov
modlitba svatého růžence
10:00 hod.kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov
POUTNÍ eucharistická oběť za osadníky

(c) 2005-2020 Farnost Žleby