Farnost Žleby
Dnes: Svátek sv. Brigity, 16. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.7.2021Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

17. týden v mezidobí
Neděle25. července17. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
eucharistická oběť
11:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
eucharistická oběť

Modlitba k 1. Světovému dni prarodičů a seniorů 25. července 2021: Děkuji ti, Pane, za útěchu tvé přítomnosti: i v časech osamocení jsi ty mou nadějí a důvěrou, jsi mi skálou a útočištěm od mládí! Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu a požehnal mi dlouhým životem.

Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí, za sny, které se v mém životě již splnily, i za ty, které mě teprve čekají. Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, ke kterému mě voláš.

Dej mi, Pane, více víry, učiň mě nástrojem svého pokoje, nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, jak nepřestávat snít a o tvých divech vyprávět novým generacím. Chraň a veď papeže Františka a církev, aby světlo evangelia dosáhlo až na konec světa.

Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, aby se utišila bouře pandemie, chudí došli útěchy a skončily se války. Podpírej mě v mé slabosti a pomáhej mi žít naplno každý okamžik, který mi dáváš, v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny až do konce věků. Amen.

(c) 2005-2021 Farnost Žleby