Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje Dung-Laca, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
22.11.2020Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

Ježíš je živý, má královské Srdce, ne ruku s mečem. Je veliký a narodil se ve chlévě. Rozvažujne o tom s Pannou Marií. Ježíš je královky laskavý a věrný. Křtem sme se stali Jeho přáteli. Ze současného hlubokého slzavého údolí nás zvedá do života naplněného jasem nového začátku.

O dnešní slavnosti Ježíše Krista Krále vám všem žehnám. P. Josef

1. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle29. listopadu1. neděle adventní
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
se svěcením adventních věnců za farníky (nutná rezervace nejpozději 28.11. do 12:00 na telefonu 723766163 (Jaroslav Satorie) poslete sms když vam sms nejde zavolejte, dostanete číslo které nahlásíte při vstupu do kostela kde budou další informace).

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: KOMUNISMUS
Komunismus viděl člověka jako problém, který je třeba řešit. Křesťanství vidí člověka jako bytost, kterou je třeba milovat.
neznámý autor
(c) 2005-2020 Farnost Žleby