Farnost Žleby
Dnes: Slavnost Sv. Václava, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
24.9.2021Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

26. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle26. září26. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Václava Bratčice
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA - farní pouť ke svatému Václavu za Marii Němcovou, Františka Nesládka a Václava Břinčila
Úterý28. záříSlavnost Sv. Václava
9:00 hod.kostel sv. Václava Horky
POUTNÍ SLAVNOST živé i zemřelé obyvatele obce a za rodiny Pikharovu a Neubauerovu

27. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle3. října27. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
KOMENTOVANÁ MŠE SVATÁ 4 DÍL - EUCHARISTICKÁ MODLITBA za rodinu Ašenbrenerovu a Zemanovu

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: HLEDAJÍCÍ
Není hned bludař, kdo bloudí. Bludař svádí lidi z pravé cesty, kdežto bloudící ji hledá.
neznámý autor
(c) 2005-2021 Farnost Žleby