Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Marie z Vianneye, 18. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
3.8.2020







Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

18. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle2. srpna18. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
eucharistická oběť
11:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
eucharistická oběť
Pondělí3. srpna
11:00 hod.hřbitov ve Žlebech
Dolních Bučicích rozloučení nad hrobem Dezider Kováč
Pátek7. srpna
ADORACE 15 min.
18:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za + Helenu Čurejovou
Sobota8. srpnasv. Dominika
13:00 hod.kostel sv. Václava Bratčice
pohřeb Anna Břízová, *1934

19. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle9. srpna19. neděle v mezidobí
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za Dr. Geryka, rodinu Mottlovu a Horkých
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod.kostel sv. Václava Horky
na úmysl dárce

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: UŽITEK
Kdo chce mít z víry v Boha nějaký užitek, musí být svým bližním nějak užitečný.
neznámý autor
(c) 2005-2020 Farnost Žleby