Farnost Žleby
Dnes: sv. Mikuláš, 2. adventní týden  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
3.12.2016Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

2. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle4. prosince2. neděle adventní
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky
9:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za rodinu Novačkovu,Mikešovu a Aloise Saidla.S prosbou o zdravi a Boži požehnani pro cele rodiny
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod.kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč
na dobrý úmysl
Úterý6. prosincesv. Mikuláš
16:00 hod.kostel sv. Václava Bratčice
za staré a nemocné
Čtvrtek8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:30 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky
Sobota10. prosince
16:00 hod.kostel sv. Václava Horky
na dobrý úmysl

3. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za Marií Červenou
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
za Evu Fišerovou
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
eucharistická oběť
14:00 hod.kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč
KONCERT ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka s výstavou betlémů a vánočních ozdob

>>Svátost smíření:Bratčičeúterýod 15:40 hodin
Žleby - faračtvrtekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: DOPIS
Bible je dopis od Boha. Zpáteční adresa: Ježíš Kristus.
neznámý autor
(c) 2005-2016 Farnost Žleby