Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 9. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.6.2020Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

Doba velikonoční
------------------------------------------------------------------------------
Neděle31. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za farníky

9. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Pátek5. červnasv. Bonifáce
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
11:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
- hřbitov uložení urny (Mgr. J. Siatko)
Sobota6. června
16:00 hod.kostel sv. Václava Přibyslavice
poutní za zivé i zemřelé obyvatele obce

10. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle7. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
9:00 hod.kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav
Poutní za živé i zemřelé obyvatele Zbyslavi a okolí

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: HLOUPOST
Co říkáme, to platí. Když je to hloupé, platí, že jsme hloupí.
neznámý autor
(c) 2005-2020 Farnost Žleby