Farnost Žleby
Dnes: 3. neděle adventní  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
14.12.2019Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

3. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za Marií Červenou
9:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
eucharistická oběť
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
17:00 hod.kostel sv. Václava Horky
ADVENTNÍ KONCERT manželů Kavánkových

Od 16.12. do 20.12.2019 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastoupí Mgr. Milan Vrbiak, tel: +420731604253
Sobota21. prosince
16:00 hod.kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav
VÁNOČNÍ KONCERT - KŮROVCI - řídí Ing. P. Starý nasvíceno betlémským světlem
16:00 hod.kostel sv. Václava Horky
za manžela Ladislava Holého, syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu

4. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
eucharistická oběť
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
eucharistická oběť

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: DÁVÁNÍ
Nechtějme mít víc, než kolik nám dává Bůh. A nechtějme mít méně, než kolik máme dávat lidem.
neznámý autor
(c) 2005-2019 Farnost Žleby