Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

2. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle10. prosince2. neděle adventní
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za farníky
11:00 hod.kostel sv. Václava Bratčice
eucharistická oběť
Pátek15. prosince
17:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
KONCERT DĚTÍ ZŠ POTĚHY - plakát záložka Novinky
Sobota16. prosince
16:00 hod.kostel sv. Václava Přibyslavice
Předvánoční koncert - akordeonový soubor Pohoda - plakát záložka Novinky

3. adventní týden
------------------------------------------------------------------------------
Neděle17. prosince3. neděle adventní
9:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za farníky
10:00 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
Čtvrté setkání farníků
14:00 hod.kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav
Předvánoční koncert - akordeonový soubor Pohoda - plakát záložka Novinky

>>Svátost smíření:Bratčičeneděleod 10:45 h.

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: MYŠLENÍ
Myslet křesťansky neznamená podpírat si hlavu, nýbrž podpírat své bližní.
neznámý autor
(c) 2005-2023 Farnost Žleby