Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 6. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
12.2.2020Pořad bohoslužeb
(celá farnost)

6. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle16. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky
9:30 hod.kostel sv. Gotharda Potěhy
za rodinu Andělovu, Duškovu a duše v očistci
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
eucharistická oběť
Středa19. února
18:00 hod.fara Žleby
na úmysl Panny Marie
Pátek21. února
18:00 hod.fara Žleby
za Marii Kamarádovou, manžela syna a vnučku
Sobota22. únoraSvátek Stolce sv. Petra
14:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
rozloučení před kremací Leontína Hanzlíková, *1941

7. týden v mezidobí
------------------------------------------------------------------------------
Neděle23. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod.kostel Narození Panny Marie Žleby
za farníky
9:30 hod.kostel sv. Václava Bratčice
eucharistická oběť
11:00 hod.kostel sv. Kateřiny Licoměřice
bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

Křesťanský aforismus pro tento den:
téma: VÁNOCE
Vánoce patří těm, kteří přijímají Ježíše Krista jako dar od Boha a sami mu nenabízejí jiný dar než sami sebe. To jsou vánoce bez dárečků, to jsou vánoce jako dar.
neznámý autor
(c) 2005-2020 Farnost Žleby