Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 19. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
4.8.2022kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
Ve Schořově byl v roce 1352 farní kostel sv. Kříže. Starý kostel, který stával uprostřed dnešního hřbitova, zpustl asi na počátku 17. století a stopy po něm zanikly do počátku 19. století.
Na konci 17. století (před r. 1697) nechala hraběnka Marie Barbora z Pöttingu postavit na pahorku poblíž vsi, centrální, osmibokou kapli Nanebevzetí Panny Marie.
Na zbytku původní omítky se dochoval nápis z r. 1757. Kaple byla opravena po požáru v r.1888 a naposledy v 90. letech 20. století.
(c) 2005-2022 Farnost Žleby