Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 19. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
4.8.2022kostel sv. Kateřiny Licoměřice
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
Filiální kostel sv. Kateřiny se prvně připomíná v r. 1352 (respektive 1359). Stavba pochází asi z této doby. Byla však později, v 15. stol. upravena pozdně goticky. Později v r. 1702 se připomíná jako velmi zpustlá. Důkladně opravena v roce 1907.
Je to jednolodní, kamenná, omítnutá stavba s renesančními částmi. Sedlová střecha je pokryta taškami. Uvnitř kostela je presbyterium klenuto křížem. V jižní stěně je zazděn široký kamenný výklenek, pozůstatek snad původních sedilií. Loď je s rovným stropem.
Kruchta je dřevěná, nesena je dvěma kamennými sloupky.
Kostel stojí na vyvýšenině uprostřed obce, obklopen hřbitovem a zvonicí se zděným přízemím, asi ze 16. století a romanticky upraveným dřevěným patrem.
(c) 2005-2022 Farnost Žleby