Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 19. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
4.8.2022kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč
Pořad Bohoslužeb   Historie   Mapa farnosti  
Historie
Filiální kostel Nanebevzetí Panny Marie se připomíná jako farní od roku 1352. Zpráva o výstavbě kostela v roce 1710 se vztahuje pravděpodobně jen k pořízení obrazu na hlavní oltář.
Původní kostel je popisován v roce 1714, jako malý, tmavý s jednou věží a dvěma zvony. Fara přesídlila v r. 1717 do nedaleké Zbyslavi.
Dnešní barokní kostel byl postaven v roce 1738 od hraběnky Josefy z Thunu-Oettigen Wallerstein. Je to stavba jednolodní s hranolovou věží.
Kostel je pěkná, velmi rozsáhlá baroková stavba, stojící na pahorku nad vesnicí a je obklopen hřbitovem. Přesto, že byl kostel r. 1876 a důkladně opraven, objevily se již v roce 1909 znovu trhliny. Další oprava se uskutečnila v roce 1936 a nyní po dlouhých letech chátrání se ho ujal Spolek pro záchranu kostela ve Starkoči a začíná sloužit obci pro kulturní akce.
(c) 2005-2022 Farnost Žleby