Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 15. prosince 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT manželů Kavánkových
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 16.12. do 20.12.2019 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastoupí Mgr. Milan Vrbiak, tel: +420731604253
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota21. prosince
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav VÁNOČNÍ KONCERT - KŮROVCI - řídí Ing. P. Starý nasvíceno betlémským světlem
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za manžela Ladislava Holého, syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle22. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2019
všeobecný:
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
misijní:
národní:
Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby