Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. prosince 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle8. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí9. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl Panny Marie
Pátek13. prosincesv. Lucie
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy VÁNOČNÍ KONCERT dětí ZŠ A MŠ v Potěhách
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
Sobota14. prosincesv. Jana od Kříže
15:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč ADVENTNÍ KONCERT Double Guitar Band
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice ADVENTNÍ KONCERT - pořádá spolek ZVON
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle15. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky ADVENTNÍ KONCERT manželů Kavánkových

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekfara Žleby od 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2019
všeobecný:
Aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
misijní:
národní:
Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby