Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 3. listopadu 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence a zetě Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a pobožnost za zemřelé (P. Minář)
Středa6. listopadu
18:00 hod. fara Žleby za rodiny Vévodovu, Sitařovu a Špatkovu
Pátek8. listopadu
18:00 hod. fara Žleby za nemocné
Sobota9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za živé dárce jednoho z párových orgánů jejich těla

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2019
všeobecný:
Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
misijní:
Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.
národní:
Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby