Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. října 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Javůrka, rodiče a snachu Janu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Žďárských a Vašíčkovu
Středa30. říjnaSvátek Výročí posvěcení katedrály
18:00 hod. fara Žleby za Gabriela Juháse a za jeho syna Pavlíčka Juháse
Pátek1. listopaduSlavnost Všech svatých
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
15:30 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za zemřelé
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Dušičkový koncert ZUŠ Vysoké Mýto
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za všechny zemřelé
16:45 hod. kostel sv. Václava Horky - přilehlý hřbitov pobožnost za zemřelé na nejvýše položeném hřbitově ve farnosti
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence a zetě Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a pobožnost za zemřelé (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2019
všeobecný:
Aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
misijní:
Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.
národní:
Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby