Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 20. října 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Středa23. října
18:00 hod. fara Žleby za uzdravení Lenky
Pátek25. října
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
Sobota26. října
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Marie Vávrová 1930 (Mgr. Josef Ziaťko)
17:30 hod. kostel sv. Václava Horky modlitba svatého růžence
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Javůrka, rodiče a snachu Janu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice za rodinu Žďárských a Vašíčkovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2019
všeobecný:
misijní:
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
národní:
Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby