Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 13. října 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy, jejich dceru Danielu a ten celý rod.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa16. října
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Pátek18. říjnaSvátek sv. Lukáše
13:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice pohřeb Jarmila Daňková, *1933
18:00 hod. fara Žleby za řeholníky a řeholnice zvláště pracující v misiích
Sobota19. října
17:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Josefa Dolejše, rodiny Dolejšovu, Kořínkovu, Rokosovu a Tomáškovu v Okřesanči
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2019
všeobecný:
misijní:
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
národní:
Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby