Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 6. října 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za manžele Zelenkovy, manžele Jelínkovy a za rodinu Liegertovu
Středa9. října
18:00 hod. fara Žleby za živou a zemřelou rodinu Pikhartovu a Sitařovu
Pátek11. října
18:00 hod. fara Žleby za Josefa a Květuši Kneřovy a duše v očistci
Sobota12. října
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky modlitba svatého růžence
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy, jejich dceru Danielu a ten celý rod.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2019
všeobecný:
misijní:
Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
národní:
Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby