Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 15. září 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť - nekoná se
Středa18. září
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Poděkování za uzdravení po operaci a prosba za Boží ochranu
Pátek20. zářísv. Ondřeje Kim a Pavla Chong
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota21. záříSvátek sv. Matouše
15:30 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice BENEFIČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU BONA NOTA
17:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA za ostadníky
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2019
všeobecný:
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
misijní:
národní:
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby