Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 8. září 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA za rodinu Duškovu a Andělovu a duše v očistci
15:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOSTNÍ POSVÍCENSKÝ KONCERT
Středa11. září
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého manžela Josefa a jeho celou rodinu
Pátek13. zářísv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Špatkovu a Vévodovu
Sobota14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Benefiční koncert ženského pěveckého sboru Donatio Artis
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť - nekoná se

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2019
všeobecný:
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
misijní:
národní:
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby