Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 1. září 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu a Josefa Vítkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu a zetě Zdeňka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
Středa4. září
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince a za všechny, kteří pečují o staré a nemocné
Pátek6. září
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran a jejich děti s rodinami
Sobota7. září
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle8. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA za rodinu Duškovu a Andělovu a duše v očistci
15:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy SLAVNOSTNÍ POSVÍCENSKÝ KONCERT

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2019
všeobecný:
Aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
misijní:
národní:
Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby