Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. srpna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. srpna21. neděle v mezidobí
10:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč POUTNÍ za osadníky POUŤ FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
Sobota31. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslavu a Josefa Vítkovy a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu a zetě Zdeňka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2019
všeobecný:
misijní:
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
národní:
Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby