Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 11. srpna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za dr. Geryka, rodinu Horkých a Muttlovu
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 12.8. do 21.8.2019 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých pří-padech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek16. srpna
19:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. srpna20. neděle v mezidobí
11:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov POUTNÍ za farníky (Mgr. Petr Tobek) POUŤ FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2019
všeobecný:
misijní:
Aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
národní:
Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby