Farnost Žleby
Dnes: Středa, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 7. července 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
10:00 hod. kostel sv. Václava Horky na úmysl dárce
11:15 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Sobota13. července
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na úmysl dárce
----------------------------------15. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. července15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za sourozence, jejich rodiny s prosbou o dar víry

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2019
všeobecný:
Aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
misijní:
národní:
Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby