Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 23. června 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. červnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice POUTNÍ za za rodinu Daňkovu a Moravečkovu - Spolek zve celou farnost
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 24.6.2019 do 5.7.2019 bude duchovní správce na dovolené, zastupuje Mgr. Milan Vrbiak, tel: 731604253
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. června13. neděle v mezidobí
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky (P. Vrbiak)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2019
všeobecný:
misijní:
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
národní:
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby