Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 9. června 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle9. červnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Středa12. června
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Gabriela Juhásze
Pátek14. června
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
Sobota15. červnaSvátek sv. Víta, mučedníka
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice POUTNÍ za živé i zemřelé obyvatele Přibyslavic (P. Vrbjak)
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. červnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
10:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ za osadníky - Spolek zve celou farnost

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2019
všeobecný:
misijní:
Za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
národní:
Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby