Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 19. května 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle19. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby POUTNÍ za Annu a Josefa Procházkovy, syna Josefa s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Středa22. května
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + Věru Hruškovou s májovou pobožností
Pátek24. května
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky KONCERT Petra Mináře v rámci projektu \"Noc kostelů\"
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s májovou pobožností
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle26. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku, jejich rodiče, sourozence a zetě Josefa s májovou pobožností
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májovou pobožností (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2019
všeobecný:
misijní:
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
národní:
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby