Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 5. května 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle5. května3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s májovou pobožností
Středa8. května
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s májovou pobožností
Sobota11. května
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov poutní eucharistická oběť s májovou pobožností (Mgr. Bohuslav Stařík)
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav pohřeb Věra Slezáková, *1935
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť s májovou pobožností
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle12. května4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Zdeňka Vojáčka, jeho rodiče a sourozence s májovou pobožností
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť s májovou pobožností

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2019
všeobecný:
misijní:
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
národní:
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby