Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 28. dubna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle28. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohosluzba se sv. prijimanim (P. Minar)
Středa1. května
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s májovou pobožností
-------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.2019 v 15:00 Pardubice sv. Bartoloměj pohřeb P. Mgr. Arnost Jílek emeritní farář v Častolovicích
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota4. května
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy POUŤOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT, účinkují manželé Kavánkovi a další
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy poutní eucharistická oběť s májovou pobožností
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle5. května3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s májovou pobožností
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s májovou pobožností

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2019
všeobecný:
misijní:
Za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
národní:
Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby