Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 14. dubna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle14. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Svátost smíření a modlitba křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Čtvrtek18. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední večeře Páně
Pátek19. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
15:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pamatka utrpení Páně
Sobota20. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle21. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
10:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2019
všeobecný:
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
misijní:
národní:
Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby