Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 7. dubna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle7. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Středa10. dubna
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
Pátek12. dubna
13:30 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov pohřeb Antonín Dalešický, 1935
18:00 hod. fara Žleby Za oběti sexuálního násilí + adorace
Sobota13. dubna
17:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Svátost smíření a modlitba křížové cesty
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku, jejich rodiče, sourozence a zetě Josefa
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle14. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Svátost smíření a modlitba křížové cesty
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2019
všeobecný:
Za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
misijní:
národní:
Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby