Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 24. března 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle24. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludovíta Rakašovy, za rodiny Laciovu, Tomášovu, Hruškovu.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
Pondělí25. březnaSlavnost Zvěstování Páně
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za děti a mládež
Středa27. března
18:00 hod. fara Žleby za nemocné a staré
Pátek29. března
18:00 hod. fara Žleby za rodinu Špatkovu a Sitařovu, a poděkování za 50 let manželství
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle31. března4. neděle postní
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2019
všeobecný:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
misijní:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
národní:
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby