Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 17. března 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle17. března2. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý19. březnaSlavnost sv. Josefa
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy ke cti svatého Josefa
Pátek22. března
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Sobota23. března
17:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za zemřelé rodiče, členy rodin a příbuzných návštěvníků bohoslužeb ve Zbyslavi, v Bílém Podolí, ve Starkoči a duše v očistci, zejména pak za ty, kteří jsou nejdále svého vysvobození.
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle24. března3. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludovíta Rakašovy, za rodiny Laciovu, Tomášovu, Hruškovu.
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2019
všeobecný:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
misijní:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
národní:
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby