Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 3. března 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. března8. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Majerovu a Matouškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa6. březnaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s udílením svátostiny popelec
Pátek8. března
18:00 hod. fara Žleby na dobrý úmysl
Sobota9. března
16:30 hod. kostel sv. Václava Horky pobožnost křížové cesty
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky jako prosba o úspěšnou operaci a zdárný průběh léčby a duše v očistci s udělováním popelce
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle10. března1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky s udělováním popelce
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť s udělováním popelce

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 17:30 hodin
fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2019
všeobecný:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
misijní:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
národní:
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby