Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023







Farní inFormace
- 24. února 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle24. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy
Středa27. února
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 10
Pátek1. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za maminku a celou rodinu
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. března8. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Majerovu a Matouškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2019
všeobecný:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
misijní:
Za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
národní:
Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby