Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 17. února 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle17. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa20. února
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 8
Pátek22. únoraSvátek Stolce sv. Petra
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 9
Sobota23. únorasv. Polykarpa
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na úmysl dárce
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle24. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Aloise Vančurovy

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2019
všeobecný:
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
misijní:
národní:
Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby