Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 10. února 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle10. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Středa13. února
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 7
Pátek15. února
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárce
Sobota16. února
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miloslavu Babičkovou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence a syna Vácslava s manželkou
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle17. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2019
všeobecný:
Za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
misijní:
národní:
Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby