Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. ledna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za p. Vebera a jeho rodinu
Pátek25. lednaSvátek Obrácení sv. Pavla
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárce
Sobota26. lednasv.Timoteje a Tita
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i zemřelé členy rodony Vebrovy, Musilovy a Hniličkovy
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle27. ledna3. neděle v mezidobí
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2019
všeobecný:
misijní:
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
národní:
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby