Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 13. ledna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------1. týden v mezidobí-----------------------------------
Pondělí14. ledna
14:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice pohřeb Jaroslava Doležalová, *1936 (Mgr. Milan Vrbijak)
Pátek18. lednaPanny Marie
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 4
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle20. ledna2. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za p. Vebera a jeho rodinu

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2019
všeobecný:
misijní:
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
národní:
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby