Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 6. ledna 2019 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle6. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na úmysl dárců mešních fundací 2
Pátek11. ledna
18:00 hod. fara Žleby na úmysl dárců mešních fundací 3
Sobota12. ledna
17:30 hod. kostel sv. Václava Horky za Václava Pipka a jeho rodiče (P. Tobek)
Neděle13. lednaSvátek Křtu Páně
8:00 hod. fara Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2019
všeobecný:
misijní:
Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
národní:
Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby