Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 23. prosince 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle23. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Spilku, jeho rodiče, prarodiče a celý rod.
Pondělí24. prosinceŠtědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Horky, Potěhy, Okřesaneč, Zbyslav a Starkoč od 13:00 do 14:00 hod. - Licoměřice od 14:00 se zpíváním koled.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Úterý25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy slavná vánoční za farníky
Středa26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na poděkování
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Pátek28. prosinceSvátek sv. Mláďátek
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na poděkování
Sobota29. prosince
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční koncert a prozpěvování - Petr Minář
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého a manžela vánoční eucharistická oběť
Neděle30. prosinceSvátek Svaté rodiny
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2018
všeobecný:
Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj.
misijní:
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
národní:
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby