Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 16. prosince 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle16. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa19. prosince
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Pátek21. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Vebrovu, Musilovu a Hniličkovu
Sobota22. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice adventní koncert chrámového sboru z Kolína + betlémské světlo + pohoštění v hospodě
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Předvánoční koncert
17:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Předvánoční koncert
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle23. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Spilku, jeho rodiče, prarodiče a celý rod.

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 10:40 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2018
všeobecný:
Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj.
misijní:
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
národní:
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby