Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 9. prosince 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle9. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za paní Annu Caisovou a Annu Adamovou ze mlýna
Středa12. prosince
18:00 hod. fara Žleby za farníky
Pátek14. prosincesv. Jana od Kříže
17:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy předvánoční koncert dětí ZŠ Potěhy - výtěžek koncertu na opravy kostela
Sobota15. prosince
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřinu Kašíkovu a Vladislava Netáhla, jejich rodiny, ošetřovatele a duše v očistci
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle16. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebystředaod 17:30 hodin
Potěhysobotaod 15:30 hodin
Licoměřiceneděleod 10:40 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2018
všeobecný:
Aby plamen naděje rozehnal temnoty války a děti v Sýrii zakoušely v čase přípravy na Vánoce pokoj.
misijní:
Aby všichni, kdo slouží při předávání víry aktivně, v dialogu se světem kultury nacházeli jazyk vhodný pro naši dobu.
národní:
Aby křesťané pěstovali ve svém srdci hlubokou touhu po živém Bohu.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby