Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 11. listopadu 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
Pátek16. listopadu
18:00 hod. fara Žleby na svatého otce a biskupy
Sobota17. listopadusv. Alžběty Uherské
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jiřinu Kašíkovu, Vláďu Netáhla, jejich rodiny, ošetřovatele a duše v očistci
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2018
všeobecný:
Aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
misijní:
Abychom v denní liturgii srdcem vyhlíželi Pána, který stále přichází
národní:
Aby naše představa o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží děti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby