Farnost Žleby
Dnes: sv. Pavla Mikiho a druhů, 5. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 21. října 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle21. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl Panny Marie
10:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice modlitba svatého růžence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa24. října
18:00 hod. fara Žleby za tatínka, jeho rodinu a bratrance
Pátek26. října
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Rozloučení Jozef Smešný, 1933
18:00 hod. fara Žleby za farníky - nekoná se
Sobota27. října
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Slavnostní koncert
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle28. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice modlitba svatého růžence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:fara Žlebystředa, pátekod 17:30 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2018
všeobecný:
Za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.
misijní:
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
národní:
Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby