Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 7. října 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. října27. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče Kosovy, jejich dceru Danielu a ten celý rod
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Slavnost posvěcení kostela za živé i zemřelé obyvatele obce a okolí
Středa10. října
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť se nekoná
Pátek12. října
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice modlitba svatého růžence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2018
všeobecný:
Za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.
misijní:
Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.
národní:
Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby