Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 9. září 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za Antonína Vévodu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horkých a doktora Geryka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Středa12. září
18:00 hod. fara Žleby za rodiče z obou stran a jejich děti s rodinami
Pátek14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
18:00 hod. fara Žleby za manžela Josefa a jeho celou rodinu
Sobota15. záříPanny Marie Bolestné
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za živé a + návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele, umírající a všechny zemřelé a duše v očistci
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
10:00 hod. kostel sv. Václava Horky Projekt \"Bitva u Čáslavi\" eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2018
všeobecný:
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
misijní:
Za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.
národní:
Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby