Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 2. září 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní eucharistická oběť za osadníky
Středa5. září
18:00 hod. fara Žleby za sourozence a jejich rodiny s prosbou o dar víry
Pátek7. září
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za dobrodince a za všechny, kteří pečují o staré a nemocné
Sobota8. záříSvátek Narození Panny Marie
18:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť (přeložena na 15.9.2008 v 18:00)
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby slavnost posvěcení kostela za Antonína Vévodu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Horkých a doktora Geryka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2018
všeobecný:
Aby mladí lidí afrického světadílu měli přístup ke vzdělání a práci ve vlastní zemi.
misijní:
Za respektování mezinárodního humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva, a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.
národní:
Za odvahu ke každodennímu následování Pána i přes opakující se poklesky a nedokonalosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby