Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 19. srpna 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marii, Josefa a Věru Kodešovi z Kamenných Mostů
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla Hniličku, rodinu Daňkovu a Moravečkovu
Sobota25. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Julii Halvovou a manžela
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2018
všeobecný:
Aby rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny jako největší bohatství lidstva.
misijní:
Abychom pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali plánu, který s námi má.
národní:
Za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh zjevuje.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby