Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. června 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. červnaSlavnost Narození sv. Jana Křtitele
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 26.6.2018 do 4.7.2018 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota30. června
16:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Eucharistická oběť (P. Tobek)
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle1. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2018
všeobecný:
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
misijní:
Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
národní:
Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby