Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. května 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle27. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova s májovou pobožností
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav bohoslužba slova s májovou pobožností
Pátek1. červnasv. Justina
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle3. červnaSlavnost Těla a krve Páně
10:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Poutní eucharistická oběť
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2018
všeobecný:
Aby sociální sítě přispívaly k solidaritě a ohleduplnosti vůči druhým i v jejich odlišnosti.
misijní:
Aby v celé církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o nesmírné Kristově lásce.
národní:
Abychom v různých nesnázích mohli zakoušet dobrotu neselhávajícího Boha.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby