Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 20. května 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle20. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť a májová pobožnost
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova s májovou pobožností
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Pátek25. května
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
Sobota26. květnasv. Filipa Neriho
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní eucharistická oběť (P. Tobek) - po skončení KONCERT žáků ZUŠ Čáslav
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle27. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova s májovou pobožností
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
14:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav bohoslužba slova s májovou pobožností

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2018
všeobecný:
misijní:
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
národní:
Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby