Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. dubna 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle29. dubna5. neděle velikonoční
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle6. května6. neděle velikonoční
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy POUTNÍ za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova s májovou pobožností

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2018
všeobecný:
misijní:
Aby laici mohli své jedinečné poslání naplňovat skrze tvořivou odpověď vůči výzvám, kterým svět dnes čelí.
národní:
Za milost zakusit láskyplný pohled, kterým nás Bůh trvale provází a proměňuje.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby