Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 8. dubna 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. dubna2. neděle velikonoční
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle15. dubna3. neděle velikonoční
9:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2018
všeobecný:
Aby ti, kdo nesou odpovědnost za teorii a řízení hospodářství, měli odvahu odmítat ekonomii vyřazování a nerovnosti a uměli otevírat nové cesty.
misijní:
Modleme se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit do svých domovů.
národní:
Za rodinná a farní společenství, aby napomáhala kladným odpovědím na Boží volání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby